Aktualności i Ogłoszenia

Zebranie Zarządu - 8.11.2023 r. od g.17:00

Informujemy, że kolejne Zebranie Zarządu ROD Kolejarz w Zielonej Górze odbędzie się w środę 8 listopada 2023 r. od godziny 17:00 w Domu Działkowca na terenie Ogrodu.

Odczyt liczników prądu 4-5.11.2023 r.

Zarząd ROD Kolejarz informuje, że odczyt liczników prądu odbędzie się w tych samych dniach co wodomierzy, czyli 4-5.11.2023 (zgodnie z harmonogramem). Licznik należy udostępnić zarówno do sprawdzenia stanu technicznego, jak i do odczytu.

Odczyt wodomierzy 4-5.11.2023 r.

Zarząd ROD Kolejarz informuje, że w dniach 4-5 listopada odbędzie się odczyt wodomierzy. Każdy działkowiec jest zobowiązany do udostępnienia wodomierza wg ustalonego harmonogramu. Godziny podane w harmonogramie są godzinami orientacyjnymi, wszystko zależy od pogody oraz współpracy z działkowcami. Działkowcy którzy nie udostępnią wodomierzy w określonym czasie, zostaną rozliczeni RYCZAŁTEM. Licznik zaparowany, uniemożliwiający odczyt, uważa się za nieudostępniony.

W tym samym czasie będą odczytywane liczniki PRĄDU - tel.697475055

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę ogrodzenia

Rodzinny Ogród Działkowy „Kolejarz” w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania p.n. „Przebudowa części ogrodzenia zewnętrznego ROD Kolejarz w Zielonej Górze”

Informacja o dotacjach

W tym roku Prezes oraz Wiceprezes ROD Kolejarz opracowali i złożyli 2 wnioski o dotację, każdy na kwotę 10.000 zł.

Zebranie Zarządu - 5.07.2023 r. g.17:00

Informujemy, że kolejne Zebranie Zarządu ROD Kolejarz w Zielonej Górze odbędzie się w środę 5 lipca 2023 r. od godziny 17:00 w Domu Działkowca na terenie Ogrodu.

Konkurs "Najpiękniejsza działka 2023 r."

Zarząd ROD Kolejarz ogłasza konkurs na najpiękniejszą działkę roku 2023.

Zebranie Zarządu - 8.05.2023 r. g.17:00

Informujemy, że kolejne Zebranie Zarządu ROD Kolejarz w Zielonej Górze odbędzie się w poniedziałek 8 maja 2023 r. od godziny 17:00 w Domu Działkowca na terenie Ogrodu.

Lista działek z licznikami do wymiany lub legalizacji

Wszystkie liczniki wodne, które utraciły ważność z tytułu przekroczenia okresu legalizacji (5 lat), bądź nie mają wskazanych parametrów, muszą zostać wymienione bądź zalegalizowane do dnia 14.04.2023 r. (termin ten nie podlega zmianie).

Kiedy i dlaczego muszę wymienić wodomierz? Jaki licznik kupić?

Zgodnie z podjętą uchwałą Walnego Zebrania, każdy Działkowiec, którego wodomierz przekroczył termin legalizacji, zobowiązany jest go wymienić na własny koszt. Wodomierz musi spełniać odpowiednie kryteria.
Wymiana musi nastąpić przed wiosennym plombowaniem liczników.

Strony