Plombowanie i odczyt wodomierzy - 6-7.04.2024 r.

Zarząd ROD Kolejarz informuje, że w dniach 6 i 7 kwietnia odbędzie się plombowanie i odczyt wodomierzy. Liczniki muszą być poprawnie zamontowane do dnia 5.04.2024 r. (dotyczy to zarówno liczników zdejmowanych na zimę, jak i kwalifikujących się do wymiany. Licznik zaparowany, uniemożliwiający odczyt, uważa się za nieudostępniony.

Każdy działkowiec jest zobowiązany do udostępnienia wodomierza wg ustalonego harmonogramu.
Godziny podane w harmonogramie są godzinami orientacyjnymi, wszystko zależy od pogody oraz współpracy z działkowcami.

Działkowcy którzy nie udostępnią wodomierzy w określonym czasie, zostaną rozliczeni RYCZAŁTEM.

Termin uzupełniający: 08-09.04.2024. od godz.16.30. Potrzebę skorzystania z terminu uzupełniającego należy zgłosić telefonicznie pod nr tel. 609630173 do dnia do 5.04.2024r.

Termin puszczenia wody jest przewidziany na 13.04.2024 r. około godz. 10.00