Aktualności i Ogłoszenia

Walne Zebranie - 24.02.2019 r.

Zarząd ROD Kolejarz informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbędzie się w Domu Działkowca na terenie Ogrodu w dniu 24.02.2019 r. I termin - godz. 10:00, II Termin - godz. 10:30.
Dokumenty sprawozdawcze udostępnione będą w biurze Zarządu w świetlicy w dniu 16.02.2019 w godz. 10:00-15:00.

Zebranie Zarządu - 11.01.2019 r. od godz. 16

UWAGA!! Dopłata za wodę - WAŻNE!

W związku z bardzo długim i upalnym latem zostały zużyte bardzo duże ilości wody. W związku z tym rachunki mocno przekroczyły założony na ten cel budżet. ZARZĄD ROD Kolejarz zwraca się do Państwa Z PROŚBĄ O WPŁATĘ na konto Ogrodu DOWOLNEJ KWOTY z zaznaczeniem numeru działki - wpłata ta zostanie ujęta przy naliczaniu rocznych opłat. Osoby, które mają świadomość, że zużyły w tym sezonie więcej wody, mogą umieścić dopisek "woda", jeśli nie - można dopisać "na poczet opłat".

Zebranie Zarządu - 14.12.2018 r. od godz. 16

Nieudostępnione liczniki będą rozliczone ryczałtem!

Działkowcy, którzy nie udostępnili liczników do odczytu będą rozliczeni ryczałtem
Rozliczenie ryczałtem dotyczy działek nr: 3, 9/35, 14, 23, 57, 106, 120, 159, 161, 169, 193, 249, 251, 259.
Odczyt liczników wody i prądu był prowadzony w dniach 5-8. listopada 2018.

Jesienne porządki - Kontenery na odpady na Ogrodzie

Zarząd ROD Kolejarz informuje, że w dniach 19-21 października 2018 (piątek, sobota, niedziela) obok Domu Działkowca postawiony będzie kontener na odpady wyłącznie wielkogabarytowe.
Pozostałe odpady będzie można wyrzucać do kontenerów w dniach 5-7 listopada 2018 (poniedziałek, wtorek, środa).

Niezaplombowane liczniki będą rozliczane ryczałtem! Lista działek

Zarząd ROD Kolejarz informuje, że działkowcy, którzy nie udostępnili licznika do plombowania będą rozliczani ryczałtem. Lista działek, na których liczniki nie zostały zaplombowane udostępniona była na tablicach ogłoszeń od sierpnia, jednak niewiele osób zareagowało.

Zebranie Zarządu - 12.10.2018 r.

Zarząd ROD Kolejarz uprzejmie informuje, że kolejne zebranie Zarządu odbędzie się dnia 12 października 2018 (piątek) od godziny 18:00

Brak wolnych działek na terenie Ogrodu

Zarząd ROD Kolejarz uprzejmie informuje, że aktualnie nie ma żadnych wolnych działek.

Włączenie wody na Ogrodzie i plombowanie liczników

Woda zostanie włączona w dniu 20 kwietnia 2018 od godz. 10. Prosimy o sprawdzenie instalacji i uzupełnienie ewentualnych braków.
Każdy działkowiec jest obowiązany do udostępnienia wodomierza do zaplombowania. Plombowanie odbędzie się wg harmonogramu.

Strony