Kontenery na Ogrodzie - 10-13.11.2023 r.

W dniach 10-13 listopada 2023 r. obok Domu Działkowca na terenie Ogrodu ustawione będą kontenery na odpady wielkogabarytowe oraz komunalne.
Przypominamy, że przepisy zobowiązują działkowców do segregowania odpadów. Mieszanie odpadów komunalnych z odpadami zielonymi oraz budowlanymi jest niedopuszczalne i naraża nas wszystkich na dodatkowe koszty. Odbiór odpadów budowlanych, w tym gruzu, działkowiec zapewnia we własnym zakresie.