Aktualności i Ogłoszenia

Zebranie Zarządu - 17.07.2020 godz. 17:30

Zarząd ROD informuje, że kolejne zebranie Zarządu odbędzie się w dniu 17 lipca 2020 r. od godz. 17:30 w Domu Działkowca na terenie Ogrodu.

Pandemia a użytkowanie działek

Czy można korzystać z działki w czasie epidemii? Czy grozi za to mandat? (Komunikat KZ PZD)
Jak dbać o siebie i o swoją rodzinę? Gdzie znaleźć wiarygodne informacje nt. wirusa?

OPŁATY za użytkowanie działki

Z powodu epidemii Covid-10 nformacje nt. opłat udzielane są telefonicznie i przez e-mail.

Zmiana terminu włączenia wody na 4.04.2020 r.

30 działek nieprzygotowanych do odbioru wody - zmiana terminu włączenia wody na ogrodzie.
Włączenie wody w nowym terminie uwarunkowane jest od dostosowania niżej wymienionych działek.

Zebranie Zarządu ROD Kolejarz - zmiana terminu - 24.04.2020 r. od godz. 17:30

Zarząd rod Kolejarz uprzejmie informuje, że w związku z obecną sytuacją Zebranie zostało przeniesione na 24 kwietnia 2020 r. od godz. 17:30.

Plombowanie wodomierzy i włączenie wody

Włączenie wody nastąpi w dniu 28.03.2020 r. o godzinie 11.00.
W dniach 20-22.03.2020 r. odbędzie się plombowanie wodomierzy, wg niniejszego harmonogramu.

Włączenie prądu - 15.03.2020 r.

Zarząd ROD „KOLEJARZ” informuje, że włączenie prądu w ogrodzie nastąpi w dniu 15.03.2020 r.

Walne Zebranie Działkowców - 29.02.2020 r.

Zarząd ROD Kolejarz uprzejmie informuje, że Walne Zebranie Działkowców odbędzie się w dniu 29 lutego 2020 r. w Domu Działkowca na terenie Ogrodu.
I termin - godz. 12.30
II termin - godz. 13.00

Kontenery na śmieci - 4-6 listopada 2019 r.

Kontenery na śmieci będą ustawione na terenie Ogrodu w dniach 4 - 6 listopada 2019 r. Śmieci należy wyrzucać wyłącznie do kontenerów. Zaśmiecanie terenu wspólnego przy Domu Działkowca jest sprzeczne z Regulaminem PZD i może skutkować wypowiedzeniem umowy dzierżawy działkowej.

Odczyt liczników i wyłączenie wody/prądu

Wyłączenie mediów jest zaplanowane na dzień 31 października 2019 r.

Odczyt liczników wody i prądu odbędzie się w dniach 28-30.10.2019.
Każdy działkowiec ma obowiązek udostępnić liczniki do odczytu.
W przypadku braku możliwości odczytu działkowiec zostanie rozliczony ryczałtem.

Strony