Kolejny odcinek nowego ogrodzenia

Zarząd ROD Kolejarz w Zielonej Górze informuje o zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie ogrodzenia o długości około 270 mb z betonowych elementów prefabrykowanych o wysokości 2 m od poziomu gruntu, na odcinku od ul. Zdrojowej do bramy głównej ogrodu wzdłuż ul. Źródlanej.
Zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu z budżetu Województwa Lubuskiego:
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego - w wysokości 10 000 zł oraz
- Urzędu Miasta Zielona Góra – w wysokości 10 000 zł.