DZIAŁKOWCY - ZAMYKAJCIE FURTKI OGRODOWE!

Zarząd ROD Kolejarz APELUJE O ZAMYKANIE FURTEK OGRODOWYCH!
Prosimy o pilnowanie zamykania furtek szczególnie w godzinach wieczornych!


PILNE! Potrzebne działanie każdego Działkowca!

W załączniku wniosek do wydrukowania. Nieprzekraczalny termin na złożenie wniosku to 15.06.2024 r.

UWAGA! Zebranie Działkowców - 25.05.2024 r. g.12:00

Drodzy Działkowcy ! ! !

Zarząd ogrodu w trybie pilnym zwołuje w dniu 25 maja 2024 r (sobota) godz. 12.00
ZEBRANIE DZIAŁKOWCÓW
w sprawie BYĆ ALBO NIE BYĆ OGRODU

W związku z przystąpieniem miasta Zielona Góra do realizacji Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy.

Zebranie Zarządu - 5.06.2024 r. godz. 18:00

Informujemy, że kolejne Zebranie Zarządu ROD Kolejarz w Zielonej Górze odbędzie się 5 czerwca 2024 r. od godziny 18:00 w Domu Działkowca na terenie Ogrodu.

Kontenery na Ogrodzie - 24-27.05.2024 r.

Prosimy o przestrzeganie zasad korzystania z kontenerów.

Kiedy i dlaczego muszę wymienić wodomierz? Jaki licznik kupić?

Zgodnie z podjętą uchwałą Walnego Zebrania, każdy Działkowiec, którego wodomierz przekroczył termin legalizacji, zobowiązany jest go wymienić na własny koszt. Wodomierz musi spełniać odpowiednie kryteria.
Wymiana musi nastąpić przed wiosennym plombowaniem liczników.

Brak wolnych działek na terenie Ogrodu

Zarząd ROD Kolejarz uprzejmie informuje, że aktualnie nie ma żadnych wolnych działek.

OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA OGNISK!

Zarząd ROD Kolejarz przypomina, że obowiązuje bezwzględny zakaz palenia ognisk na działkach!
Grozi za to wysoki mandat wystawiany przez Straż miejską.

Prosimy o przycinanie gałęzi wystających na alejki ogrodowe.

Zarząd ROD Kolejarz przypomina o konieczności przycinania gałęzi drzew przy alejkach tak, aby gałęzie nie wystawały na alejki.
Musi być swobodny dojazd dla służ ratunkowych jak również samochodów dostawczych. Sprawę tą jednoznacznie określa &72 regulaminu ROD.

Zakaz obsadzania i zastawiania alejek ogrodowych!

Przypominamy wszystkim działkowcom, że alejki ogrodowe to jednocześnie drogi dla służb ratowniczych, w związku z tym kategorycznie zabrania się zastawiania ich sadząc jakiekolwiek rośliny ozdobne czy użyteczne.

Subscribe to ROD "Kolejarz" w Zielonej Górze RSS