DZIAŁKOWCY - ZAMYKAJCIE FURTKI OGRODOWE!

Zarząd ROD Kolejarz APELUJE O ZAMYKANIE FURTEK OGRODOWYCH!
Prosimy o pilnowanie zamykania furtek szczególnie w godzinach wieczornych!


Kontenery - 7-10.05.2021 r.

Zarząd ROD Kolejarz informuje, że w dniach 7-10.05.2021 r. obok Domu Działkowca zostaną ustawione kontenery na odpady wielkogabarytowe oraz komunalne.

Zebranie Zarządu - 7.05.2021 r. godz. 17:30

Informujemy, że kolejne zebranie Zarządu ROD Kolejarz w Zielonej Górze odbędzie się w piątek 7 maja 2021 r. od godz. 17:30 w Domu Działkowca na terenie Ogrodu.

Brak dostępu do liczników i włączenie wody

Działkowcy, którzy nie udostępnili liczników i nie zrobią tego do dnia 26.04.2021 r. zostaną rozliczeni ryczałtem!

Ograniczenie wjazdów na teren Ogrodu

Informujemy wszystkich zmotoryzowanych działkowców o ograniczeniu wjazdu na teren ROD Kolejarz.

Opłaty za działkę - 2021 r.

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną COVID19, na obecną chwilę nie może się odbyć Walne Zebranie Działkowców, na którym, w formie uchwał, są podejmowane decyzje w sprawie opłat na bieżący rok.

Pandemia a użytkowanie działek

Czy można korzystać z działki w czasie epidemii? Czy grozi za to mandat? (Komunikat KZ PZD)
Jak dbać o siebie i o swoją rodzinę? Gdzie znaleźć wiarygodne informacje nt. wirusa?

Brak wolnych działek na terenie Ogrodu

Zarząd ROD Kolejarz uprzejmie informuje, że aktualnie nie ma żadnych wolnych działek.

OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA OGNISK!

Zarząd ROD Kolejarz przypomina, że obowiązuje bezwzględny zakaz palenia ognisk na działkach!
Grozi za to wysoki mandat wystawiany przez Straż miejską.

Prosimy o przycinanie gałęzi wystających na alejki ogrodowe.

Zarząd ROD Kolejarz przypomina o konieczności przycinania gałęzi drzew przy alejkach tak, aby gałęzie nie wystawały na alejki.
Musi być swobodny dojazd dla służ ratunkowych jak również samochodów dostawczych. Sprawę tą jednoznacznie określa &72 regulaminu ROD.

Zakaz obsadzania i zastawiania alejek ogrodowych!

Przypominamy wszystkim działkowcom, że alejki ogrodowe to jednocześnie drogi dla służb ratowniczych, w związku z tym kategorycznie zabrania się zastawiania ich sadząc jakiekolwiek rośliny ozdobne czy użyteczne.

Subscribe to ROD "Kolejarz" w Zielonej Górze RSS