DZIAŁKOWCY - ZAMYKAJCIE FURTKI OGRODOWE!

Zarząd ROD Kolejarz APELUJE O ZAMYKANIE FURTEK OGRODOWYCH!
Prosimy o pilnowanie zamykania furtek szczególnie w godzinach wieczornych!


Brak odczytów liczników (lista działek)

Nieprzekraczalny termin na uzupełnienie brakujących odczytów to 10.12.2021 r.
Po tym terminie wskazane działki zostaną rozliczone ryczałtowo.

UWAGA! Przypominamy o konieczności uregulowania opłat!

Niektóre działki (lista) obciążone są zaległościami w opłatach lub mają nieuregulowane dopłaty do zaliczki.
Termin wnoszenia opłat minął z dniem 30.09.2021.r. Konsekwencje nieuregulowania opłat określone są w Ustawie oraz Regulaminie PZD.

Zebranie Zarządu - 10.12.2021 r. od godz. 17:00

Informujemy, że kolejne zebranie Zarządu ROD Kolejarz w Zielonej Górze odbędzie się w piątek 10 grudnia 2021 r. od godziny 17:00 w Domu Działkowca na terenie Ogrodu.

Ograniczenie wjazdów na teren Ogrodu

Informujemy wszystkich zmotoryzowanych działkowców o ograniczeniu wjazdu na teren ROD Kolejarz.

Pandemia a użytkowanie działek

Czy można korzystać z działki w czasie epidemii? Czy grozi za to mandat? (Komunikat KZ PZD)
Jak dbać o siebie i o swoją rodzinę? Gdzie znaleźć wiarygodne informacje nt. wirusa?

Brak wolnych działek na terenie Ogrodu

Zarząd ROD Kolejarz uprzejmie informuje, że aktualnie nie ma żadnych wolnych działek.

OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA OGNISK!

Zarząd ROD Kolejarz przypomina, że obowiązuje bezwzględny zakaz palenia ognisk na działkach!
Grozi za to wysoki mandat wystawiany przez Straż miejską.

Prosimy o przycinanie gałęzi wystających na alejki ogrodowe.

Zarząd ROD Kolejarz przypomina o konieczności przycinania gałęzi drzew przy alejkach tak, aby gałęzie nie wystawały na alejki.
Musi być swobodny dojazd dla służ ratunkowych jak również samochodów dostawczych. Sprawę tą jednoznacznie określa &72 regulaminu ROD.

Zakaz obsadzania i zastawiania alejek ogrodowych!

Przypominamy wszystkim działkowcom, że alejki ogrodowe to jednocześnie drogi dla służb ratowniczych, w związku z tym kategorycznie zabrania się zastawiania ich sadząc jakiekolwiek rośliny ozdobne czy użyteczne.

Subscribe to ROD "Kolejarz" w Zielonej Górze RSS