DZIAŁKOWCY - ZAMYKAJCIE FURTKI OGRODOWE!

Zarząd ROD Kolejarz APELUJE O ZAMYKANIE FURTEK OGRODOWYCH!
Prosimy o pilnowanie zamykania furtek szczególnie w godzinach wieczornych!


Zebranie Zarządu - 13.04.2024 r. od g.14:00

Informujemy, że kolejne Zebranie Zarządu ROD Kolejarz w Zielonej Górze odbędzie się 13 kwietnia 2024 r. od godziny 14:00 w Domu Działkowca na terenie Ogrodu.

Plombowanie i odczyt wodomierzy - 6-7.04.2024 r.

Plombowanie i odczyt wodomierzy odbędzie się w dniach 6 i 7 kwietnia. Każdy działkowiec jest zobowiązany do udostępnienia wodomierza wg ustalonego harmonogramu.
Termin uzupełniający: 08-09.04.2024 r. tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Termin puszczenia wody jest przewidziany na 13.04.2024 r. około godz. 10.00.

Liczniki niepoprawnie zamontowane lub po terminie legalizacji

Wszystkie liczniki wodne, które utraciły ważność, z tytułu przekroczenia okresu legalizacji (5 lat), muszą zostać wymienione na nowe, bądź zalegalizowane. Niektóre liczniki są zamontowane niepoprawnie. Wymiana bądź legalizacja oraz poprawny montaż muszą zostać wykonane do dnia 5.04.2024 r. - jest to termin ostateczny i nie podlega zmianie. Wszyscy, którzy tego nie zrobią w oznaczonym terminie zostaną rozliczeni RYCZAŁTEM. Od 06.04.2024. liczniki będą odczytywane i plombowane.

Kolejny odcinek nowego ogrodzenia

Informacja o realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa części ogrodzenia zewnętrznego ROD Kolejarz w Zielonej Górze”, zrealizowanego przy dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz Urzędu Miasta Zielona Góra.

Kiedy i dlaczego muszę wymienić wodomierz? Jaki licznik kupić?

Zgodnie z podjętą uchwałą Walnego Zebrania, każdy Działkowiec, którego wodomierz przekroczył termin legalizacji, zobowiązany jest go wymienić na własny koszt. Wodomierz musi spełniać odpowiednie kryteria.
Wymiana musi nastąpić przed wiosennym plombowaniem liczników.

Brak wolnych działek na terenie Ogrodu

Zarząd ROD Kolejarz uprzejmie informuje, że aktualnie nie ma żadnych wolnych działek.

OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA OGNISK!

Zarząd ROD Kolejarz przypomina, że obowiązuje bezwzględny zakaz palenia ognisk na działkach!
Grozi za to wysoki mandat wystawiany przez Straż miejską.

Prosimy o przycinanie gałęzi wystających na alejki ogrodowe.

Zarząd ROD Kolejarz przypomina o konieczności przycinania gałęzi drzew przy alejkach tak, aby gałęzie nie wystawały na alejki.
Musi być swobodny dojazd dla służ ratunkowych jak również samochodów dostawczych. Sprawę tą jednoznacznie określa &72 regulaminu ROD.

Zakaz obsadzania i zastawiania alejek ogrodowych!

Przypominamy wszystkim działkowcom, że alejki ogrodowe to jednocześnie drogi dla służb ratowniczych, w związku z tym kategorycznie zabrania się zastawiania ich sadząc jakiekolwiek rośliny ozdobne czy użyteczne.

Subscribe to ROD "Kolejarz" w Zielonej Górze RSS