Liczniki niepoprawnie zamontowane lub po terminie legalizacji

Zarząd ROD ,,Kolejarz’’ w Zielonej Górze, informuje że wszystkie liczniki wodne, które utraciły ważność z tytułu przekroczenia okresu legalizacji (5 lat), muszą zostać wymienione na nowe, bądź zalegalizowane w specjalnym punkcie do tego przeznaczonym, aby przedłużyć swoją ważność o kolejne 5 lat. Wymiana bądź legalizacja musi zostać wykonana do dnia 5.04.2024 r. - jest to termin ostateczny i nie podlega zmianie. Po tym terminie wszyscy, którzy tego nie zrobią zostaną rozliczeni RYCZAŁTEM.

Od 06.04.2024. liczniki będą odczytywane i plombowane.

Okres ważności nowego licznika, będzie liczony od roku który jest na nim podany, dlatego warto zwrócić uwagę na rok produkcji podczas jego zakupu.
Liczniki stare zalegalizowane w serwisie, będą ważne przez kolejne 5 lat od daty legalizacji, po okazaniu odpowiedniego dokumentu.
Wszystkie liczniki nowe, bądź po legalizacji, muszą być prawidłowo zamontowane do sieci do 05.04.2024 r. na koszt właściciela działki.

Lista numerów działek, na których liczniki wody przekroczyły termin ważności, bądź nie są zgodne z wymaganymi parametrami i muszą zostać wymienione lub zalegalizowane: 51, 53, 54, 57, 111, 141, 165, 169, 171A, 179, 187A, 200, 243.
Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych parametrów licznika oraz wskazówki przy zakupie zostały umieszczone TUTAJ.

Lista numerów działek, na których liczniki zostały źle zamontowane w zeszłym roku i kręcą się do tyłu: 201, 225.
Prosimy o poprawny montaż, w przeciwnym razie będzie naliczony ryczałt.