Aktualności i Ogłoszenia

Nowy termin plombowania liczników dla sektora I (działki nr 1-100)

Plombowanie odbędzie się w dniu 18.04.2017 r. (wtorek) w godzinach 10:00-18:00.

Harmonogram plombowania liczników wody

Liczniki wody będą plombowane sektorami wg poniższego harmonogramu:

Sektor 1 - działki nr 1 - 100 - w dniach 06-07 kwietnia od godz. 10 - 19
Sektor 2 - działki nr 101 - 200 - w dniach 07-08 kwietnia od godz. 10 - 19
Sektor 3 - działki nr 201 - 280 - w dniach 08-09 kwietnia od godz. 10 - 19

Plombowanie uzupełniające: 10 kwietnia od godz. 10 - 19

Prosimy o sprawdzenie stanu instalacji wodnej na własnej działce, a w razie awarii czy nieszczelności o pilne powiadomienie o tym fakcie.

Plombowanie liczników i włączenie wody - od 6.04.2017 r.

Zarząd ROD Kolejarz informuje, że w czwartek 6.04.2017 r. zostaną rozpoczęte prace związane z plombowaniem liczników i uruchomieniem sieci wodociągowej.

Jednocześnie informujemy, że prąd na terenie Ogrodu został włączony w dniu 1.04.2017 r.

Harmonogram szkoleń dla kandydatów na działkowców

Okręgowy Zarząd PZD wyznaczył terminy szkoleń dla osób chcących zostać działkowcami.

Zebranie Zarządu ROD Kolejarz - 21.04.2017 r., godz. 18:00

Zarząd ROD Kolejarz uprzejmie informuje, że kolejne Zebranie odbędzie się w piątek 21.04.2017 r. o godz. 18:00 w biurze w Domu Działkowca na terenie Ogrodu.

Walne Zebranie - 26 marzec 2017 (niedziela) - I termin 10.00 II termin 10.30

Zarząd ROD Kolejarz uprzejmie informuje, że w dniu 26.03.2017 r. w Domu Działkowca na terenie Ogrodu odbędzie się Walne Zebranie Działkowców. Zgodnie z regulaminem wyznaczone zostały 2 terminy:
I termin - godz. 10:00,
II termin - godz. 10:30.
Serdecznie zapraszamy.

Zebranie Zarządu - 17.03.2017 r. (piątek) godz. 18:00

Zarząd ROD Kolejarz uprzejmie informuje, że kolejne Zebranie odbędzie się 17.03.2017 r. (piątek) od godz. 18:00.
Na Zebraniu będą udostępnione do wglądu dokumenty sprawozdawcze za rok 2016.

Zaległości w opłatach za działkę

Działkowcy, którzy w ogóle nie uiścili opłat za działki będą podlegać odpowiednim procedurom obowiązującym w takich sytuacjach!

Harmonogram odczytu liczników

Odczyt liczników energii elektrycznej i wodomierzy odbędzie się wg następującego harmonogramu:
Sektor I - działki nr 1 - 100 - 4-5.11.2016 od godz. 15:00
Sektor II - działki nr 101 - 200 - 6-7.11.2016 od godz. 15:00
Sektor III - działki od nr 201 - 7-8.11.2016 od godz. 15:00

Odczyt uzupełniający przeprowadzony zostanie w dniu 10.11.2016 od godz. 10:00.

Kontenery na terenie Ogrodu: 7-9.11.2016 r.

Zarząd ROD Kolejarz uprzejmie informuje, że jesienne wystawienie kontenerów na terenie Ogrodu będzie miało miejsce w dniach 7-9.11.2016 r., tj. od poniedziałku do środy.

Strony