Kontenery na Ogrodzie - 24-27.05.2024 r.

W dniach 24-27 maja 2024 r. obok Domu Działkowca na terenie Ogrodu ustawione będą kontenery na odpady wielkogabarytowe oraz komunalne.
Przypominamy, że przepisy zobowiązują działkowców do segregowania odpadów. Mieszanie odpadów komunalnych z odpadami zielonymi oraz budowlanymi jest niedopuszczalne i naraża nas wszystkich na dodatkowe koszty. Odbiór odpadów budowlanych, w tym gruzu, działkowiec zapewnia we własnym zakresie.