Kontenery na Ogrodzie - 6-9.05.2022 r.

W dniach 6-9 maja 2022 r. obok Domu Działkowca na terenie Ogrodu ustawione będą kontenery na odpady wielkogabarytowe oraz komunalne.
Przypominamy, że przepisy zobowiązują działkowców do segregowania odpadów. Mieszanie odpadów komunalnych z odpadami zielonymi oraz budowlanymi jest niedopuszczalne i naraża nas wszystkich na dodatkowe koszty. Odbiór odpadów budowlanych w tym gruzu działkowiec zapewnia we własnym zakresie.