Opłaty za działki - odbiór naliczeń od 8.04.2022 r.

Osobisty odbiór naliczeń jest możliwy w poniższych terminach:
08.04.2022 w godz. 16.30 - 19.00
15.04.2022, 22.04.2022, 29.04.2022, 06.05.2022, 13.05.2022, 20.05.2022 w godz. 17:00 - 19:00.

Wszelkie informacje w sprawie opłat, można uzyskać podczas dyżurów pełnionych przez skarbnika ROD Kolejarz, do końca maja 2022 r., w każdą środę w godz. 18.00 – 20.00, pod numerem telefonu 609630173.
Jednocześnie informujemy, że termin płatności za działkę upływa z dniem 31.05.2022 r.. Po tym terminie zostaną naliczone ustawowe odsetki karne.