Plombowanie wodomierzy i włączenie wody na terenie Ogrodu

Godziny podane w harmonogramie są godzinami orientacyjnymi, wszystko zależy od pogody oraz współpracy z działkowcami.
Termin uzupełniający to 16-17.04.2022., po wcześniejszym uzgodnieniu 609630173.
Przypominamy, że udostępnienie liczników do odczytu i plombowania jest obowiązkowe - nie wywiązanie się z tego obowiązku we wskazanym terminie będzie skutkowało rozliczeniem RYCZAŁTEM. Licznik zaparowany uniemożliwiający odczyt, uważa się za nieudostępniony.