Walne Zebranie 12.03.2022 (sobota) g.14:30

Przypominamy, że w tym roku Walne Zebranie odbędzie się w sobotę 12 marca. Pierwszy termin został ustalony na godzinę 14:30, drugi na 15:00.
Zapraszamy do zapoznania się z projektami regulaminów korzystania z wody, energii elektrycznej oraz wjazdu pojazdami na teren ROD oraz ich zaopiniowanie - na tym etapie możliwe jest wprowadzenie poprawek do regulaminów, jeśli takie zostaną zgłoszone.