Konieczna WYMIANA LICZNIKÓW na wskazanych działkach - do 6.04.2022 r

Zarząd ROD ,,Kolejarz’’ w Zielonej Górze informuje, że wszystkie liczniki wodne, które utraciły ważność z tytułu przekroczenia okresu legalizacji (5 lat), muszą zostać wymienione na nowe bądź zalegalizowane w specjalnym punkcie do tego przeznaczonym, aby przedłużyć swoją ważność o kolejne 5 lat.

Okres ważności nowego licznika będzie liczony od roku, który jest na nim podany, dlatego podczas zakupu warto zwrócić uwagę na datę (rok produkcji), która jest na liczniku. Liczniki stare, zalegalizowane w serwisie, będą ważne przez kolejne 5 lat od daty legalizacji, po okazaniu odpowiedniego dokumentu.

Wszystkie liczniki, nowe bądź po legalizacji, muszą być zamontowane do sieci do 06.04.2022r., na koszt właściciela działki. Termin ten jest terminem ostatecznym i nie podlega zmianie. Wszyscy, którzy tego nie zrobią w wyznaczonym terminie, zostaną rozliczeni RYCZAŁTEM.

Lista numerów działek, na których liczniki wody przekroczyły termin ważności i muszą zostać wymienione:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 124, 126, 127, 128, 129, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 139A, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 189, 190, 192, 194, 195, 196, 198, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241A, 242, 244, 246, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 267, 270, 271, 274.