Brak dostępu do liczników i włączenie wody

Zarząd ROD ,,Kolejarz’’ informuje że w poniedziałek 26.04.2021 r. o godzinie 17.00 zostanie puszczona woda na ogrodzie.
Prosimy, w miarę możliwości, o obecność na swoich działkach w celu wykrycia ewentualnych nieszczelności.
Awarie proszę zgłaszać pod nr. tel. 609630173.

Uprzejmie informujemy również, że do dnia dzisiejszego nie zostały jeszcze udostępnione do odczytu liczniki z działek nr 39 i 259.
Zgodnie z regulaminem, oraz uchwałą Walnego Zebrania, jeżeli do dnia 26.04.2021 r. działkowcy nie udostępnią brakujących liczników,
zostaną rozliczeni ryczałtem.