Ograniczenie wjazdów na teren Ogrodu

Decyzja o ograniczeniu wjazdów na teren Ogrodu pojazdami silnikowymi spowodowana jest złym stanem alejek ogrodowych.
Warunki pogodowe po roztopach sprzyjają znacznemu pogłębianiu się kolein (dotyczy to również okresów po obfitych opadach).
Prosimy korzystać z możliwości wjazdu na teren Ogrodu tylko w przypadkach naprawdę uzasadnionych.
Przy wjeździe na Ogród jest założony monitoring - będą wyciągane konsekwencje wobec osób nadużywających tej możliwości, szczególnie w warunkach "mokrych", tj. po obfitych opadach lub roztopach.