Kontenery na odpady - 4-6.11.2020 r.

Zarząd ROD „KOLEJARZ” informuje że w dniach 04-06 (środa- piątek) listopada 2020 r. zostaną podstawione kontenery na odpady komunalne i wielkogabarytowe.
Przypominamy, że przepisy zobowiązują działkowców do segregowania odpadów oraz zagospodarowania odpadów pochodzenia roślinnego we własnym kompostowniku.
Odbiór odpadów budowlanych w tym gruzu działkowiec zapewnia we własnym zakresie.
Mieszanie odpadów komunalnych z odpadami zielonymi oraz budowlanymi jest niedopuszczalne i naraża nas wszystkich na dodatkowe koszty.