ODCZYT wodomierzy i liczników energii elektrycznej

Zarząd ROD „KOLEJARZ” informuje, że odczyt wodomierzy i liczników energii elektrycznej realizowany będzie według następującego harmonogramu:

Działki nr 1 - 100 – 04.11.2020r w godz. 10:00 – 17:00
Działki nr 101 – 200 – 05.11.2020r w godz. 10:00 – 17:00
Działki nr 201 – 274 – 06.11.2020r w godz. 10:00 – 17:00
Dodatkowy termin: 7-8.11.2020r. w godz. 10:00–17:00

Przypominamy, że obowiązkiem każdego działkowca jest udostępnienie do odczytu wodomierza oraz licznika energii elektrycznej w celu rozliczenia zużycia wody i energii elektryczne w ogrodzie za 2020 rok. Prosimy użytkowników działek o obecność przy odczycie w podanych terminach. Stany liczników przekazane zarządowi SMS lub w innej formie nie będą uwzględniane.
W przypadku nieudostępnienia wodomierza lub licznika energii elektrycznej do odczytu w powyższych terminach, odpłatność za wodę i energię elektryczną będzie naliczona ryczałtem, zgodnie z Uchwałą
nr 6/2020 Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD KOLEJARZ z dnia 29.02.2020r.