OPŁATY za użytkowanie działki

Zarząd ROD „KOLEJARZ” informuje, że w związku z epidemią COVID-19 informacje dotyczące opłat z tytułu użytkowania działki w 2020 roku oraz opłat zatwierdzonych na Walnym Zebraniu można uzyskać u skarbnika - pana Krzysztofa Tarczewskiego w środy w godz.: 18:00 – 20:00 oraz w sobotę w godz. 12:00 – 14:00

Informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 609 630 173 lub wysyłając e-mail na adres: endi52@wp.pl

Termin wnoszenia opłat upływa 31 maja 2020 r. Brak wpłaty w podanym terminie skutkuje naliczeniem odsetek za zwłokę określonych ustawowo na 8% w skali roku.

Numer rachunku bankowego Ogrodu: Bank BGŻ 49 2030 0045 1110 0000 0399 3780