Włączenie wody na Ogrodzie i plombowanie liczników

W dniu 20 kwietnia 2018 r. od godz. 10 zostanie włączona woda na Ogrodzie.
Każdy działkowiec obowiązany jest sprawdzić swoje przyłącze wody i podłączenie wodomierza.
O wszelkich awariach natychmiast powiadamiać aby zminimalizować ubytki wody.

Harmonogram plombowania liczników:
I działki od nr 1 do 100 20 – 21 kwietnia 2018 r. w godzinach 10 - 18
II działki od nr 101 do 200 22 – 23 kwietnia 2018 r. w godzinach 10 - 18
III działki od nr 201 do 274 24 kwietnia 20178 r. w godzinach 10 - 18

Osoby upoważnione przez zarząd do plombowania to : Ryszard Faron, Jan Maciołek i Tadeusz Żłobowicz
Kontakt telefoniczny 798 895 657

Każdy działkowiec jest obowiązany do udostępnienia wodomierza do zaplombowania w przeciwnym razie zostanie rozliczony ryczałtem.