UWAGA! Nie udostępniono do odczytu liczników na 33 działkach!

W dniu 14 listopada 2017 r. zakończono spisywanie stanu liczników wody i prądu na ogrodzie. Nawet po tym terminie każdy działkowiec mógł po skontaktowaniu się z członkiem zarządu przekazać stan licznika. Na zebraniu zarządu w dniu 8 grudnia 2017r., na podstawie posiadanych rejestrów zaplombowanych i spisanych liczników ustalono, że nie udostępniono liczników do zaplombowania, spisania stanu lub obu czynności na 33 działkach o podanych niżej numerach :

14, 19, 21, 23, 24, 35, 40, 60, 70, 74, 78, 82, 83, 91, 96, 97, 108, 117, 122, 136, 137, 148, 151, 162, 169, 175, 178, 202, 206, 222, 245, 249, 259

Każdy działkowiec jest obowiązany zgodnie z uchwałami walnego zebrania do udostępnienia licznika do zaplombowania (na wiosnę) i spisania jego stanu (jesienią) w przeciwnym razie zostanie rozliczony ryczałtem.