Harmonogram ODCZYTU LICZNIKÓW

Zarząd ROD Kolejarz uprzejmie informuje, że stan liczników będzie spisywany wg następującego harmonogramu:
I działki o nr 1 do 100 6 – 7 listopada 2017 r. w godzinach 9 - 16
II działki o nr 101 do 200 8 – 9 listopada 2017 r. w godzinach 9 - 16
III działki o nr 201 do 274 10 listopada 2017 r. w godzinach 9 - 16

dodatkowy i ostateczny termin odczytu : 13 i 14 listopada 2017 r w godzinach 9 - 16
Osoby upoważnione przez zarząd do odczytu: wody - Ryszard Faron tel 798 895 657
prądu - Jan Pillach tel 697 475 055

Każdy działkowiec jest obowiązany do udostępnienia licznika do odczytu w przeciwnym razie zostanie rozliczony ryczałtem.